Outplacement coaching

Een ontslag kan heftig zijn. Nadat je op straat komt te staan, ga je erg twijfelen aan jezelf. Ben ik goed genoeg? Hoe moet ik omgaan met het verlies van mijn job? Ik begeleid je tijdens de zoektocht die na je ontslag begint.

Een ontslag is uiteraard nooit prettig (verlies van een baan, van aanzien, …), maar de begeleiding die daaruit kan voortvloeien, moet de betrokken werknemer leiden naar een nieuwe kans en moet perspectief bieden.

Outplacement maakt de situatie niet minder dramatisch, maar de juiste omkadering zorgt ervoor dat de moeilijke momenten die op een ontslag volgen, geen obstakel vormen voor de nieuwe opportuniteiten die zich voor de betrokken werknemers kunnen aandienen.  Outplacement heeft immers tot doel verder te kijken dan deze eerste perceptie en biedt perspectief, het geeft de betrokkene de kans om zich op constructieve wijze opnieuw te engageren.

Werken is tenslotte zingeving, sociale contacten opbouwen, financiële onafhankelijkheid.  Werken draagt bij tot persoonlijk geluk.

Outplacement is dus een nuttig en doeltreffend instrument waarmee een situatie kan worden opgevangen die vanuit menselijk en sociaal oogpunt vaak moeilijk is om mee om te gaan.

Hoe gaan we aan de slag?

Om terug op de arbeidsmarkt te geraken, starten we steeds vanuit het individu.
Bij outplacement coaching volgen we steeds een vast traject.

In een persoonlijk gesprek, bespreken en kaderen we jouw ontslag.

In deze fase krijgen we een dieper inzicht in jouw voorwaarden, activiteiten, belemmeringen, waarden en normen

We verzamelen alle informatie met betrekking tot jouw professionele achtergrond. Zo brengen we al jouw verworven competenties, leiderschapsstijlen en gedragsvoorkeuren in kaart.

4

Nadat we jouw persoonlijk profiel geanalyseerd hebben, gaan we over naar de volgende cruciale stap: een diepgaande uitwerking van jouw nieuwe job doelwit.

5

Tot slot gaan we concreet aan de slag met jouw zoektocht naar een nieuwe job:

Ook focussen we op het efficiënt zoeken op de arbeidsmarkt:

Hulp nodig na je ontslag?

Partners