Perfectionisme

Perfectionisme is een belemmerend patroon dat mensen belet om hun mooie, krachtige zelf te zijn.

Perfectionisme is een gedragspatroon dat diverse symptomen heeft omdat dit zowel je denken, doen als voelen stuurt in verschillende contexten. Daardoor leef je verkrampt en heb je voortdurend controle nodig om toch enige rust te kunnen vinden.

Als perfectionismecoach wil ik mensen coachen volgens de OCP Methodiek, die ik via een persoonlijke training bij Marcel Hendrickx heb gevolgd.  Hierdoor kan ik samen met jou een duidelijk verschil maken, zowel individueel als maatschappelijk.

Jezelf bevrijden van perfectionisme

Perfectionisme is een sterk negatief gedragspatroon dat mensen op een verkrampte manier doet leven en dat hun gezondheid en hun geluksgevoel aantast.

Als we last hebben van perfectionisme dan betekent dit dat we uit evenwicht zijn. We sturen onszelf bijna uitsluitend aan via het denken. Het voelen, onze intuïtie en onze creativiteit worden genegeerd.  Perfectionisme zorgt ervoor dat we onszelf niet meer oké kunnen vinden en niet meer van onszelf kunnen houden.

De voornaamste symptomen van perfectionisme zijn:

 • Voortdurend nood aan bevestiging en aanvaarding door anderen
 • Pleasegedrag
 • Conflicten vermijden
 • Anderen belangrijker vinden dan zichzelf
 • Onrealistische en/of onbereikbare kwaliteitseisen stellen
 • Enkel die dingen zien, horen en voelen die niet oké zijn volgens jouw normen
 • Veel denken en vaak piekeren
 • Controledwang
 • Angsten
 • Uitstelgedrag – of het tegenovergestelde: alle taken onmiddellijk moeten doen
 • Moeite hebben met kiezen of beslissen
 • Teveel verantwoordelijkheid op jou nemen en teveel taken naar je toetrekken
 • Je grenzen niet respecteren waardoor je uitgeput raakt
 • Jezelf niet oké kunnen vinden
 • Niet van jezelf kunnen houden

Herkenbaar?

Neem contact op en we bekijken samen het stappenplan om je te bevrijden van perfectionisme.

Hulp nodig bij perfectionisme?

Partners